Site Programı Fiyat Listesi Program Fiyat Listesi Demo Yükleme Talimatı

DİZAYN SİTE YÖNETİM PROGRAMI

SİSTEMİN FAYDALARI VE YAPTIĞI İŞLER
Daire hesaplarını doğru, zamanında ve detaylı takip eder.

Otomatik işlemler ve banka bağlantıları sayesinde minimum zaman kaybı.

Sakinlere hızlı ve düzgün görünüşlü hesap raporları verir. Böylece sakinlerin itirazı baştan önlenmiş olur. Blokların girişlerine asılması için blok bazında hesap dökümleri verir, zamanında uyarı ile tahsilat hızlanır.


Belli borcun üzerine çıkmış sakinleri raporlar ve zamanında uyarılmasını sağlar. Tarihe göre bakiye raporu vererek dönem sonu durumu elde edilir.

Sakinlere aidat gibi uygulanan otomatik borçların belgelerini isteğe bağlı olarak her daire için ayrı ayrı son ödeme tarihlerini de belirterek döker.

Sakinlerden tahsilat yapıldığında makbuzu otomatik döker ve hesabına geçer. Tahsilat yaparken tahsilatın hangi borca istinaden alındığı belirlenir.

Ödemesini geciktirmiş olan sakinlere otomatik borç bildirim mektubu ve uyarı yazıları dökerek tahsilatları hızlandırır ve kolaylaştırır.

Birden fazla dairesi olan malik veya sakinlerin toplu hesabı alınabilir.

Taşınan sakin veya maliklerin eski hesaplarını saklar ve yeni gelenlere otomatik hesap açar, hangi daireye kim ne zaman taşınmış takip edilir.

Proje hesabı yaparak daire başına düşen gider payını hesap eder ve bu hesabın ayrıntılı raporunu her daire için verir, gerçekleşenlerle karşılaştırır.

Her daireye özel aidat açılımını ve kesin hesabını ayrıntılı olarak verir.

Blok ve dairelerin arsa paylarına göre dağılımlarının raporunu verir.

Gecikmeye giren hesapların gecikme zamlarını otomatik hesaplayarak site yönetimini yorucu bir işten kurtarır ve gecikme hesabına yapılacak itirazlara anında cevap verme imkanı sağlar. Gecikme zammı hesaplarını tamamen kanunlara uygun olarak hesaplar. Ayrıca isteğe bağlı olarak yaşlandırma yöntemiyle gecikme zammı tahakkuk eder ve raporunu döker.

Sitedeki sayaçların değerlerini takip ederek tahakkuk eden borçları otomatik hesaplar ve bunların belgesini her daire için hazırlar, tercihe göre sabit ücret ekler, detaylı belge sayesinde itiraza meydan vermez.

Gelirleri otomatik dağıtarak sakin hesaplarına geçer ve belgelerini döker.

Otopark, Kablo TV, Soğutma gibi tercihe bağlı giderleri hangi daire kullanıyorsa onun hesabını borçlandırır ve otomatik belge döker.

İcraya verilmesi gereken daireleri otomatik olarak verir ve hesabını döker.

İcraya verilecek dairelerin mahkemeye sunulacak raporunu mahkemenin istediği şekilde otomatik dökerek avukatın işini kolaylaştırır.

İcraya verilmiş dairelerin hesaplarını ayrıca raporlar.

İcradaki dairelerin tekrar icraya verilecek hesaplarını döker.

Mizan, bilanço ve gelir-gider tablosu dökerek sitenin genel durumunu verir.

Kanunlara uygun işletme defteri döker, ihtiyaca göre blok bazında döker.

Geçmiş yılların hesaplarını görme ve tekrar raporlama imkanı vardır.

Personel ve çalışılan firmaların hesapları takip edilir, ekstreleri alınabilir.

Her türlü muhasebe hesaplarının takibini yapar ve mahsup fişlerini döker.

Yıl sonu hesap devirlerini hesaplayıp dönemi kapatır, yeni dönemi açar.

Birey bilgilerini detaylı olarak takip eder, sitede konaklamayan ev sahiplerinin adres etiketlerini dökerek mektup gönderilmesini sağlar.

Depo stok kontrolü yapılarak malzeme kaybını önler.

Fatura detaylarından ödeme tarihleri takip edilir

LKS (Logo), ETA, Mikro ve OFİS programlarndan bilgilerin birebir aktarılması mümkündür.
 

Daire hesap takibi – oturan sakin ve malik ayrı ayrı takip edilebilme imkanı ve hesaplar aylık, aidat-su-elektrik-gecikme zammı-kesin hesap v.s. şeklinde detay takibi; Daire extresi, daire mizan, daire aylık hesap özetleri, daire özet ve detaylı bakiye raporu, dairenin ödediği meblağın hangi borca istinaden alındığı takip edilir ve borcundan düşülür. Birden fazla dairesi olan malik veya sakinlerin toplu hesabı alınabilir. Bir daireye birden fazla şirket ortak ise onların hesabını ayrıca verebilir. Dairelerin borç cinslerine göre özet bakiye raporları verir, örneğin aidat, su, gecikme borçları gibi; borç cinsleri sayısı sınırlaması yoktur.


Proje bazında takip, blok veya site bazında gelir ve gider projeleri, gerçekleşen karşılaştırması. Otomatik kesin hesap işlemleri ve raporları. Gelir ve gider projelerini ayırma veya birleşik işleme imkanı.Otomatik Toplu aidat ve gider tahakkukları; manuel veya proje bazında, son ödeme tarihi belirleyerek ve isteğe bağlı beklenmedik giderler yüzdesine göre otomatik borç tahakkuku


Proje harici gider ve gelir tahakkuku; bir gideri veya geliri arsa payına, sabit, eşit olarak veya belli bir katsayıya göre (oda sayısı, kişi sayısı, petek sayısı v.b.) daire sakin veya malsahibine otomatik dağıtımı


Proje harici seçimli gider ve gelir tahakkuku; bir masrafı işaretlenmiş belli dairelere eşit veya arsa payına göre otomatik bölme; kablo tv gibi, gelirleri dağıtma.


Muhasebe bazlı takip sistemi ; Mizan, Muavin, Yevmiye, Kasa defteri, Mahsup fişi, İşletme defteri, Gelir-gider tablosu, Özet ve ayrıntılı bilanço, Standart hesap planı, otomatik kapanış ve açılış fişi, fiş sıralama, fiş detay ve özet ve kontrol raporları. Başka programlardan (excel, txt dosyaları) transfer imkanı. Aidat ve malik borçları ayrı muhasebe ayrı sistem veya program alınmasına gerek yoktur.


Gecikme Zammı İşlemleri; Verilen aylık orana göre gecikme zammı raporları ve tahakkuku, gecikme zammına gecikme zammı uygulama opsiyonel, son ödeme tarihlerine göre gecikme zammı hesabı, daireye göre gecikme zammı mizanı ve detay raporları, ayrıca yaşlandırma yöntemiyle gecikme hesaplar. İsteğe bağlı olarak her bir borç cinsinin ayrı ayrı gecikme zammını verir. Sakin ve mal sahibine ayrı ayrı gecikme zammı hesaplama imkanı. Gecikme zammı hesaplarken ödemeleri ilk önce gecikme veya anapara borçlarına mahsubu seçimi.


Sayaç işlemleri; sayaç tanımı ve okuma verilerine göre otomatik tahakkuk, sayaca göre tahakkuk eden bedel ve miktar bilgilerini içeren belgelerinin basımı; isteğe bağlı olarak ortak su kullanımı bedelleri ile birleşik ve sabit ücret eklenerek su sayacı belgesi basımı ve listeleri.


Barkodlu El Terminali ile Sayaç Okuma (yeni); Hafızalı ve barkodlu bir el terminali ile sayaçlar okunup bu terminalde sayaç değerlerini programa klavyeden girmeden otomatik aktarma işlemi .

Otopark işlemleri; Otopark ücreti tahakkuku; birden fazla araç için farklı uygulamalar


Birey bilgileri; Malik ve Sakin adres, kimlik bilgileri, adres etiketleri, dışarda oturan evsahiplerinin listeleri ve adres etiketleri. Doğum gününe göre etiket basımı.


İnternet Modülü (yeni); Daire hesap ekstrelerini, proje bilgilerini, duyuruları ve uyarı yazılarını, daireye özel kullanıcı ve şifre şifre ile ulaşacağı sayfada görme olanağı.Tüm bu bilgilerin otomatik internet de yayınlanması.

SMS Modülü (yeni); Dairelerin borçlarını son ödeme tarihinden bir süre önce cep telefonuna otomatik gönderimi.

Tahsilat makbuzu; makbuz anında hesap görüntüleme, ekstre verme, tahsil edilen meblağın hangi borca veya borçlara istinaden olduğu, baskılı veya baskısız kağıda otomatik makbuz yazdırma. Tahsilat anında gecikme zammını görüntüleyerek o andaki gecikme zammı ile birlikte tahsilat yapma imkanı.


İcra takip işlemleri; icraya verilen dairelerin gelirlerden mahrum bırakılma opsiyonu, icraya verilmişler borç raporları, icraya verilecekler raporu, otomatik icra formu basımı, icra formunda ek gecikme tazminatı hesaplama. Takip talebi, Ödeme emri, Tebliğ zarfı, harç hesabı dökümlerini otomatik yapar.

Taşınanlar Takibi; Taşınan sakin veya maliklerin eski hesaplarını saklar ve yeni gelenlere otomatik hesap açar, hangi daireye kim ne zaman taşınmış takip edilir.


Banka Ekstresi Entegrasyonu; Bankadan veya internet hesabından gelen hareket dosyalarını otomatik olarak mahsuplaştırarak daire hesaplarına geçer, ayrıca bilgi girişi gerekmez.


Gelir dağıtımı; borcunu geciktirmiş olanları veya icralık olanları mahrum bırakma opsiyonu


Raporlar; Geniş filtrelere sahip esnek raporlar, rapor şeklini ve başlıklarını değiştirebilme, raporları ekrana, yazıcıya veya excel’e, word’e alabilme özelliği. Tüm yazıcı çeşitlerini (dot matrix, inkjet, laser) kullanabilme imkanı, html olarak rapor alabilme imkanı sayesinde alınan raporu e-mail olarak gönderebilme, laser ve inkjet yazıcılarından dökme, faks çekme ve internete yayınlama imkanı.


Otomatik mektup basımı; Belli miktarın üzerinde, veya belli konularda borcu olan dairelere otomatik uyarı yazısı basar. Mektubun içeriği ve şekli kullanıcı tarafından verilerek sonraki kullanımlar için kaydedilir. Mektuba daire son bakiyesi ve bakiyenin hangi borçlardan geldiği otomatik basılabilir.


Otomatik belge basımı; Otomatik tahakkukların her daire için ayrı ayrı borç belgesi basar, belgenin üzerine istenilen açıklamalar kullanıcı tarafından önceden tanımlanıp saklanır.


Toplu tahsilat makbuzu basımı; Dairelere otomatik olarak yapılan borç tahakkuklarından borç detayını da içeren otomatik tahsilat makbuzu basılarak, bir tahsildar ile ödemelerin toplatılma imkanı.

Şikayet Takibi ; Daireler tarafından bildirilen şikayetler kaydedilerek formu basılır, ilgili personele iş verilerek tamamlanması gereken işler takip edilir.


7/24 Borç Sorgulama ve Tahsilat Makinası Modülü
;

Güvenli yerlere yerleştirilen makinalar sayesinde daireler kendilerine ait özel kartlar ile 7 gün 24 saat borçlarını öğrenebilir ve ödeme yapabilir.

Stok Kontrol; Stok kartları, Stok giriş-çıkışı, Giriş-Çıkış İrsaliye, Depo istek fişi, Fatura.


Özel Rapor Tanımı; Daire hesaplarının belli yüzdelerini alarak ayrı kolonlara dağıtarak raporlayabilir, özellikle bir dairenin birden fazla ortağı olan durumlarda kullanılır.

Çek Takibi; Alınan çeklerin detay bilgileri ve son durumları takip edilir, detaylı raporları alınır.

Avukat Modülü; İcra modülü ile entegre olarak avukatın alacağı rapor ve hesapları içerir, takip talebi basımı, harçların hesaplanıp basılması, tebliğ zarfı basımı.

Özel Rapor Tanımı; Daire hesaplarının belli yüzdelerini alarak ayrı kolonlara dağıtarak raporlayabilir, özellikle bir dairenin birden fazla ortağı olan durumlarda kullanılır.


Devir İşlemleri; Yeni döneme devir yapılırken otomatik kesin hesap işlemi, yeni döneme açılış fişi ile tüm hesaplar otomatik aktarılır, vadesi gelmemiş borçların son ödeme tarihleri ile birlikte devredilir

Yedekleme İşlemleri; 4 ayrı bölüme (günlük, haftalık, aylık ve münferit) hızlı yedekleme yapar.


Şifreleme ve Güvenlik; Her kullanıcıya ait özel şifre ve yetkiler tanımlama.


Pencere Sistemi; Bilgi giriş ekranlarında kolay ve hızlı arama yapma imkanı.


Aksesuarlar; Telefon rehberi, takvim, randevu takibi, hesap makinesi gibi aksesuarlar, bütün ekranlarda not alabilme imkanı, hatırlatıcı ve yazı programı, yardım sistemi ve notlar.


Döviz Kurları; Günlük döviz kurları takibi ve listeleri.

Çoklu Hesap Takip Sistemi; Birden fazla sitenin ve eski dönemlerin hesabını takip edebilme.

Diğer Özellikler; Her kullanıcıya ait özel şifre ve yetkiler tanımlama, Telefon rehberi, takvim, randevu takibi, hesap makinesi gibi aksesuarlar, bütün ekranlarda not alabilme imkanı, hatırlatıcı ve yazı programı, yardım sistemi, notlar ve döviz takibi, eski dönemlerin hesabını ayrıca takip edebilme.


 

Site Yönetim Referansları için TIKLAYIN!

 

Site Yönetim Programı Kullanım Klavuzu için tıklayın...Kullanım klavuzunu Acrobat (pdf) formatında görebilir veya download edebilirsiniz.